onsdag 25 maj 2011

25 maj

Urbandagen. "Urban kall gör sommaren varm - och tvärtom."
ll(Urban, Vilhelmina( 26) och Beda (27), de skola sommaren leda, har jag hört. Alltså som vädret blir dessa tre dagar blir resten av sommaren. Vet ej om det menas att varje dag visar på var sin månad, Lillemor))

Inga kommentarer: