torsdag 13 juni 2013

HELENA LARSDOTTER III

Min väninna Maianne i Hovmantr har varit i Linneryds kyrka i Wäxiö stift 0ch sett den röda mässhaken av Helena Larsdotter, Det tog henne flera månsader 1688. Hon reste både till Carlchron och Criristanstadt för att köpa fem alnar rödt sammeth, rfeem alnar ödt Carthun och åtta alnar oblekt Lärooft. Sedan behövdes det tråd av gold och sölf och mångfärgat silke.

Inga kommentarer: