torsdag 24 april 2008

Luftig klädsel

Har Du tagit ett luftbad nyligen? Nåja, det är väl lite tidigt för säsongen. Luftbad blev populärt på 1890-talet och det fanns anläggningar för detta ändamål lite varstans. En av dessa var Kiviks luftbad, som grundades 1923 och hade öppet några somrar. Här kommer lite anvisningar om uppträdande och klädsel:

"Sol- och luftbaden njutas av män och kvinnor, dels gemensamt, då soldräkt användes, dels utan soldräkt för kvinnor, som så önska, å för dem reserverad, kringstängd solgård.

Baden tages naturligt, d.v.s. under naturlig växling av rörelse och stillhet, såsom vid vanlig utevistelse, direkt i solljuset eller i mera eller mindre tät skugga, exempelvis av lövverk (redan den solmättade luften är effektiv, då den fritt får kringspola kroppen).

Anstaltens soldräkt är för kvinnor vid, kort kolt i grekiskt snitt av något mjukt tunt tyg, i självvald, vanligen grå färg, endast sammanhållet över axlarna och slutande ovanför knäna. Om livet en löst ombunden gummisnodd. Vid blåst eller då snabba rörelser, exempelvis vid gymnastik och lekar, äro att förutse, bör gördel dessutom anläggas under dräkten. För män är soldräkten enbart gördel.

I hälsointresse samt för att samtidigt odla ädel nöjessmak kombineras anstaltens badliv med (motions-)gymnastik, (hälso-)idrott, boll- och andra därmed likvärdiga spel, sånglekar och folkdanser m.m., allt lagt under ungdomsfrisk, metodiskt och pedagogiskt förklassig (förstklassig?) ledning.

Vaktmästare med polismans makt och myndighet har att utöva strängaste tillsyn till skydd för skick och anständighet - en försiktighet, vilken dock troligen kommer att visa sig skäligen onödig.

Lev med, om blott en enda solvarm dag, bland dessa naturens lekande, lyckliga barn, och kulturapornas skenheliga löjligheter ha dig vidkommande förlorat sitt tvångsinflytande, lämnande dig vägen till hälsa och livsglädje gen och jämn!"

Lillemor

Inga kommentarer: