söndag 12 februari 2012

Byamålning Åhus

1995 ÅHUS. Bilden sammanställd av foton på Santa Annas Gille .1900-1930 samt porträtt av tre pensionärer på Möllebackshemmet 1995 till vänster i bilden. Stadens folkliv skildras: Tobaksodling, ålafiske, torghandel, modern sjöfart: lastkran vid fartyget till höger. Byggnader: till vänster gaveln på Möllebackshemmet, Åhus glashytta, Björn Flygares hus med silversmedja, Åhus kyrka, Museet, "Spritan". Människor: pensionärerna, glasblåsarna Hanne Dreutler och Arthur Zirnzac, Edvard Ottosson på sin egenhändigt tillverkade motorcykel. Hans modellbygge "Gerda" seglar genom hamninloppet. I samspråk med Nora Ohlsson fotograf står Gunnar Bergkvist som ledde historiska vandringar genom Åhus. Puk halster( (till minne av vete och Oxtunga och Blåeld växer runt Åhus. Stadens sigill längst ner till höger. Biskopsstaven, Korsfanan och ett minne av martyren S:Laurentius). Våglinjerna symboliserar Helge åns och Östersjöns betydelse för staden. Batikmålning: Annika Blom. Text: Jan Danielsson. Foto: Per Blom.

Inga kommentarer: