måndag 16 mars 2009

Makeover på gamla fossil

Att kalla fossil gamla är väl egentligen tautologi d v s ”tårta på tårta”, för fossil är ju alltid gamla. De kan vara flera hundra miljoner år. Fossil förekom bland alla de naturföremål som Charles Darwin förde med sig hem från sin jordenruntresa på 1830-talet. Enligt Darwins teori om NATURLIGT URVAL får de individer som är bäst anpassade till miljön större chans att föra vidare sina arvsanlag till nästa generation. Genom att studera förstenade djur och växter ser man vilka som levt kvar genom årmiljoner, vilka som försvunnit och vilka som förändrats. Nu har emellertid människan ändrat på det naturliga urvalet genom avel, kloning, genmodifikation. Mina broderier handlar om hur man på konstgjord väg skulle ha kunnat göra om en del fossila djur och växter, om vi människor hade rumsterat om i naturen på den tiden. Så jag kallar dem FINURLIGT URVAL.

Inga kommentarer: